Program MALUCH + 2021

 Nazwa programu: „Program MALUCH+ 2021”.

Nazwa zadania: Utworzenie nowych miejsc opieki. Przebudowa budynku administracyjno-dydaktycznego przy ulicy Zamoyskiego 7 w Jeleniej Górze na żłobek

Wartość dofinansowania: 920 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2997 814,00 zł

Krótki opis:

Inwestycja, na którą Uczelnia uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALCH+" 2021, obejmowała gruntowną przebudowę budynku, zagospodarowanie terenu, wyposażenie obiektu.
 

Zobacz lokalizację

Sprawdź jak do nas dojechać